Advokát JUDr. Pavol Boroň poskytuje tieto právne služby

Advokát JUDr. Pavol Boroň poskytuje vo vyššie uvedených oblastiach práva nasledovné služby:

stvorec občianske právo

stvorec rodinné právo

stvorec obchodné právo

stvorec právo nehnuteľností

stvorec pracovné právo

stvorec správne právo


Advokát JUDr. Pavol Boroň poskytuje vo vyššie uvedených oblastiach práva nasledovné služby:

- právne poradenstvo

 

- právne zastupovanie advokátom v súdnych konaniach, v konaniach pred štátnymi orgánmi a inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami,

 

- spracovanie návrhov na začatie konania (žalôb), opravných prostriedkov proti rozhodnutiam (sťažnosti, odvolania, dovolania, mimoriadne dovolania, obnovy konania, ústavné sťažnosti a iné) vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov (zmlúv) a iné.

„Advokát poskytuje klientom kompletné právne poradenstvo, právne služby a konzultácie.“

 

JUDr. Pavol Boroň - advokát, Advokátska kancelária, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica,
e-mail: boron@boron.sk , tel.: +421 905497682