Informácie o nás

ja

JUDr. Pavol Boroň

 

Po ukončení Právnickej fakulty UK v roku 1986 pracoval v štátnej správe na ONV, finančnom odbore v Banskej Bystrici ako vedúci majetkovoprávneho oddelenia. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom Slovenskej národnej rady. Od 01.11.1992 do 31.12.1992 bol poradcom viceguvernéra Štátnej banky česko-slovenskej v Bratislave a od 01.01.1993 do 31.10.1999 bol riaditeľom Legislatívneho a právneho odboru Národnej banky Slovenska. V rokoch 1994 až 1999 bol členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Bol a je členom orgánov rôznych obchodných spoločností. V rokoch 1993 až 1999 bol členom Dozornej rady Mincovne, š.p. Kremnica, v rokoch 1993 až 1996 členom Predstavenstva NEOGRAFIE, a.s., V Martine, v rokoch 1996 – 1997 a 2002 až 2011 členom Dozornej rady NEOGRAFIE, a.s. v Martine. V rokoch 2004 až 2009 bol konateľom obchodnej spoločnosti Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. v Martine. V rokoch 2003 až 2008 bol právnym zástupco m a poradcom pre privatizáciu a v rokoch 2008 až 2011 predsedom Správnej rady AD Tlačiarne KULTÚRA v Báčskom Petrovci v Srbsku, v rokoch 2010 až 2011 členom Správnej rady Tlačiarne NEOGRAFIA, s.r.o., Báčsky Petrovec v Srbsku. V rokoch 2005 až 2011 bol členom Predstavenstva PD Badín. V rokoch 1996 až 2010 bol predsedom Dozornej rady Nadácie Matice slovenskej a v rokoch 2002 až 2010 právnym zástupcom Matice slovenskej.

 

Štátnu rigoróznu skúšku v odbore právo vykonal na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1988 a ako advokát je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore a advokátsku prax vykonáva od 01.07.2002.

 

JUDr. Pavol Boroň - advokát, Advokátska kancelária, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica,
e-mail: boron@boron.sk , tel. +421 905497682